Nordens Förhistoria

Bloggen för dig som vill veta mer om bland annat svenska dinosaurier och Skandinaviens och Europas natur och förhistoria.

Ceratopsider i Sverige

Kategori: Allmänt

Man har i Kristianstad inte bara funnit fossil från tyrannosaurier, men även fossiliserade tänder från en ännu onamngiven ceratopsid som troligen jagades av dessa. De levde troligen i samma slags asköken-områden som tyrannosaurierna, och det har föreslagits att djuren kan ha levt för cirka 90-65 miljoner år sedan, påståendet saknar dock bevis hittills. Djuren tros även ha levt i flock, då andra ceratopsider även ska ha gjort detta. Hittills verkar det som att ceratopsidernas taxonomi är till stor del okänd. Det mest speciella med denna dinosaurie är att det är den första ceratopsida dinosaurie som upptäckts i Sverige, Norden, och hela Europa, förutom dess mindre släkting Leptoceratops förstås. En annan av de första ceratopsiderna i Europa är Ajkaceratops (beskriven 2010), vilken det dock inte finns fossil för i Norden.
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: