Nordens Förhistoria

Bloggen för dig som vill veta mer om bland annat svenska dinosaurier och Skandinaviens och Europas natur och förhistoria.

Forntida flygödlor i Sverige och Norden

Kategori: Allmänt

 
Introduktion
 
För er som inte vet eller inte riktigt kommer ihåg, flygödlor (engelska: pterosaurs / pterodactyls), eller pterosaurier och pterodaktyler som de även kallas, är en stor grupp forntida flygande kräldjur/reptiler vilka man funnit fossila rester efter världen över. Det finns för nuvarande två olika teorier kring flygödlornas ursprung och utdöende.
 
Enligt den moderna evolutionsteorin så påstås ofta att flygödlor ska ha uppkommit under slutet av en tidsperiod forskare kallar trias (för ungefär 190 miljoner år sedan), och ska sedan ha utvecklats och blivit både större och framgångsrikare under de kommande två mesozoiska perioderna jura och krita. Det är även populärt att påstå att flygödlorna ska ha dött ut samtidigt som dinosaurierna under det kontroversiella Krita/Tertiär-massutdöendet för cirka 65.5 miljoner år sedan.
 
Dock enligt teorin om intelligent design (ofta refererad till vetenskaplig kreationism) så ska flygödlor ha blivit skapade av en tänkande, högre kraft för flera tusentals (vanligen mellan 6000-10.000) år sedan och ha minskat i antal och arter efter den bibliska syndafloden. Forskare som stödjer denna idé undersöker även möjligheten att olika sorter av flygödlor fortfarande kan överleva i vissa delar av världen enligt ett otal vittnesmål.
 
 
Nordiska flygödlor
 
Såvitt jag vet så känner man inte till några fynd av fossil från forntida (ofta kallade utdöda) flygödlor i varken Norge, Danmark (inkluderat Grönland), Finland eller Island, men fynd av flygödlor i Sverige har man dock gjort. I marina sediment som påstås vara från tidig campan (en mindre period inom krita-perioden) för cirka 83-80 miljoner år sedan så har man funnit fragmenterade rester av fossil från (i nuläget obeskrivna) flygödlor. Man har dock inte kunnat fastställa vilka arter, släkten, eller familjer det handlar om. Paleontologen Johan Lindgren (som vanligtvis jobbar med mosasaurier, en påstådd utdöd grupp av marina kräldjur) är en av dem som varit med och grävt fram fossila kvarlämningar av svenska flygödlor i Skåne.
 
Bilden nedan är ett foto på insidan av ett ben från en flygödla. © Copyright: Johan Lindgren från Lunds universitet.
 
 
"En stor kortsvansad flygödla, pteranodon, breder ut sin flyghud och seglar storögt forskande genom luften." - Allt om vetenskap, 10-2012, sid. 68
 
 
I numret av Allt om vetenskap från oktober, 2012, så publicerades en artikel med titeln "Soptippen som är en guldgruva för paleontologer" vilken handlade om fynd av förhistoriska djur såsom bland annat dinosaurier och marina reptiler i södra Sverige, speciellt Åsens soptipp i Bromölla (Skåne), och artikeln nämnde även fossila fynd av flygödlor som enligt paleontologen Elisabeth Einarsson kan komma från den stora flygödlan Pteranodon vilken kunde ha ett vingspann på nio meter. Nedan följer ett citat av raderna som talar om fynden på sida 72 i tidningen:
 
" Flygödlefossil är mycket ovanliga i Sverige. De som hittats har i regel varit fragmentariska eftersom benen var ihåliga och tunna och därmed mycket ömtåliga. De benbitar som nu hittats på Åsen har ett karaktäristiskt mönster på insidan.
 - Mycket tyder att det rör sig om en stor pterodaktyl (kortsvansad flygödla), förmodligen en pteranodon, säger Elisabeth Einarsson."
 
Nedan är två versioner av en bild som föreställer individer av släktet Pteranodon som fiskar till havs. © Copyright: Zdenek Burian.
 
 
 Detta inlägg var specifikt tillägnat forntida eller förmodat utdöda flygödlor som en gång funnits i Sverige under förhistorien/urtiden. Jag kommer senare även att gå in på ämnet om eventuella levande flygödlor i Sverige och Norden.