Nordens Förhistoria

Bloggen för dig som vill veta mer om bland annat svenska dinosaurier och Skandinaviens och Europas natur och förhistoria.

Utdöda organismer i Sverige (artikeln ännu inte komplett)

Kategori: Allmänt

Detta är en lista över de förhistoriska, fossila, eller nationellt utdöda djur och växter som man upptäckt i Sverige.
 
Listan delas in i dessa delar:
 
1. Blötdjur
- Bläckfiskar
- Musslor
- Snäckor
 
2. Däggdjur
- Björnar
- Elefanter
- Gnagare
- Hundar
- Hästdjur
- Kattdjur
- Noshörningar
- Partåiga hovdjur
- Sälar
- Valar
 
3. Fiskar
- Broskfiskar
- Strålfeniga fiskar
 
4. Fåglar
- Flamingoer
- Hesperorner
- Vadarfåglar
 
5. Groddjur
- Temnospondylier
 
6. Koraller
 
7. Kräldjur
- Dinosaurier/Skräcködlor
- Ichthyosaurier/Fisködlor
- Pterosaurier/Flygödlor
- Krokodiler
- Mosasaurier
- Sköldpaddor
- Plesiosaurier/Svanödlor
 
8. Leddjur
- Havsskorpioner
- Trilobiter
 
9. Tagghudingar
 
10. Spårfossil
 
11. Växter
- Kottepalmer
- Ormbunkar
 
1. BLÖTDJUR

 
BLÄCKFISKAR:
 
Actinocamax - Antediluvian
 
 
Belemnellocamax mammilatus - Antediluvian
 
 
Belemnitella - Antediluvian
 
 
Orthocone / Jätteorthocone (Endoceras sp. / Cameroceras?) - Antediluvian / Ordovicium
 
 
 
Ortoceratit (Orthoceras Regulare) - Antediluvian
 
 
Subulites sp. - Antediluvian
 
 
MUSSLOR:
 
Buchia sp. - Antediluvian / Krita

 
SNÄCKOR:
 
Scaphella faxensis - Antediluvian
 
 
2. DÄGGDJUR

 
BJÖRNAR:
 
Isbjörn (Ursus maritimus) - Istiden (Weichsel) för 10.000-2000 år sedan.
 
 
ELEFANTER:
 
Gomphotherium - Antediluvian / Tertiär

 
Ullhårig mammut (Mammuthus primigenius) - Istiden (Weichsel) för mellan 10.000-2000 år sedan. Rapporter/berättelser om eventuellt levande individer finns. Projekt att klona mammuten pågår.

 
GNAGARE:
 
Svartråtta (Rattus rattus) - Utdöd mellan 1800-talet och fram till 1994.
 
 
HUNDDJUR:
 
Dalbohund
 
Torvhund (Canis familiaris inostranzewi)
 
HÄSTDJUR:
 
Skogshäst (Equus ferus germanicus / Equus ferus silvaticus) - Istiden (Weichsel) för 10.000-2000 år sedan.
 
Vildhäst (Equus ferus) - Istiden (Weichsel) för 10.000-2000 år sedan.
 
 
KATTDJUR:
 
Europeisk vildkatt (Felis silvestris silvestris) - Utdöd för 3000 år sedan. Rapporter/berättelser om eventuellt levande individer finns.
 
 
NOSHÖRNINGAR:
 
Ullhårig noshörning (Coelodonta antiquitatis- Istiden (Weichsel) för 10.000-2000 år sedan.
 
 
PARTÅIGA HOVDJUR:
 
Dvärgko / Dvärgoxe (Bos longifrons)
 
Jättehjort (Megaloceros giganteus) - Istiden (Weichsel) för 10.000-2000 år sedan.

 
Uroxe (Bos primigenius / Bos urus)

 
Saigaantilop (Saiga tatarica) - Istiden (Weichsel) för 10.000-2000 år sedan.
 
 
Visent / Europeisk bisonoxe (Bison bonasus / Bos bison) - Istiden (Weichsel) för 10.000-2000 år sedan.
 
 
SÄLAR:
 
Grönlandssäl (Pagophilus groenlandica, tidigare Phoca groenlandica)
 
VALAR:
 
Gråval
 
Grönlandsval (Balaena mysticetus)
 
 
Swedenborg Val (Balaena swedenborgii)
 
3. FISKAR

 
BROSKFISKAR:
 
Carcharias - Antediluvian / Krita
 
Hybodus - Antediluvian
 
Ischyodus sp. - Antediluvian / Krita
 
Sandtigerhaj (Carcharias taurus?) - Antediluvian / Krita
 
STRÅLFENIGA FISKAR:
 
Andreolepis hedei - Antediluvian
 
Lepidotes  - Antediluvian
 
Leptolepis nathorsti  - Antediluvian
 
4. FÅGLAR

 
FLAMINGOER:
 
Scaniornis / Parascaniornis  - Antediluvian
 
HESPERORNER:
 
Baptornis sp. / Parascaniornis stensioei  - Antediluvian
 
Hesperornis rossicus  - Antediluvian
 
Hesperornis sp.  - Antediluvian
 
VADARFÅGLAR:
 
Garfågel (Pinguinus impennis)
 
5. GRODDJUR


TEMNOSPONDYLIER:
 
Gerrothorax rhaeticus/pulcherrimus  - Antediluvian
 
 
6. KORALLER

 
Onamngiven korall  - Antediluvian / Krita
 
 
7. KRÄLDJUR

 
DINOSAURIER / SKRÄCKÖDLOR:
 
Dilophosaurus  - Antediluvian / Jura

 
Hypsilophodon  - Antediluvian

 
Iguanodon  - Antediluvian
 
 
Leptoceratops  - Antediluvian
 
 
Onamngiven coelurosaurie  - Antediluvian
 
Onamngiven dinosaurie  - Antediluvian. Fotspår från en okänd dinosaurie.
 
Onamngiven dinosaurie - Antediluvian. Fotspår från en okänd rovdinosaurie.
 
Onamngiven dinosaurie  - Antediluvian. Ett fossilt fingerben från en okänd liten dinosaurie.
 
Onamngiven dinosaurie  - Antediluvian. Fossila tänder och skelettdelar från en okänd rovdinosaurie.
 
Onamngiven dinosaurie  - Antediluvian. Ett litet fossilt ben från en okänd dinosaurie.
 
Onamngiven liten theropod  - Antediluvian
 
Tyrannosauridae indet  - Antediluvian. Fossil tand numera refererad till stor fisk.
 
Plateosaurus engelhardti - Antediluvian
 
 
Saichania chulsanensis - Antediluvian
 
 
ICHTHYOSAURIER / FISKÖDLOR:
 
Ichthyosaurus - Antediluvian
 
 
PTEROSAURIER / FLYGÖDLOR:
 
Pteranodon - Antediluvian
 
 
KROKODILER:
 
Aigialosuchus villandensis - Antediluvian
 
Thoracosaurus scanicus - Antediluvian
 
MOSASAURIER:
 
Clidastes cf. propython - Antediluvian / Krita
 
Dollosaurus - Antediluvian / Krita
 
Hainosaurus ivoensis - Antediluvian / Krita
 
Hainosaurus sp. - Antediluvian / Krita
 
Halisaurus sternbergi - Antediluvian / Krita
 
Liodon - Antediluvian / Krita
 
Mosasaurus cf. hoffmanni - Antediluvian / Krita
 
Mosasaurus sp. - Antediluvian / Krita
 
Platecarpus sp. - Antediluvian / Krita
 
Plioplatecarpus sp. - Antediluvian / Krita
 
Prognathodon - Antediluvian / Krita
 
Tylosaurus ivoensis - Antediluvian / Krita
 
SKÖLDPADDOR:
 
Kärrsköldpadda (Emys orbicularis) - Vikingatiden för 1000 år sedan. Rapporter/berättelser om eventuellt levande individer finns.

 
Onamngiven havssköldpadda - Antediluvian / Krita
 
Onamngiven havssköldpadda - Antediluvian / Krita
 
Onamngiven havssköldpadda - Antediluvian / Krita
 
PLESIOSAURIER / SVANÖDLOR:
 
Cimoliasaurus (Cimoliosaurus) cf. nazarowi - Antediluvian / Krita. Rapporter/berättelser om eventuellt levande individer finns.
 
Elasmosaurus - Antediluvian / Krita. Rapporter/berättelser om eventuellt levande individer finns.
 
 
Plesiosaurus - Antediluvian / Krita. Rapporter/berättelser om eventuellt levande individer finns.
 
Scanisaurus cf. nazarowi - Antediluvian / Krita. Rapporter/berättelser om eventuellt levande individer finns.

 
 
8. LEDDJUR

 
HAVSSKORPIONER:
 
Dolichopterus gotlandicus - Antediluvian
 
 
Erretopterus carinatus - Antediluvian
 
Eurypterus (Baltoeurypterus) serratus - Antediluvian
 
 
Holmipterus suecicus - Antediluvian
 
Truncatiramus serricaudatus - Antediluvian
 
Onamngiven skorpion - Antediluvian
 
 
TRILOBITER:
 
 
 
9. TAGGHUDINGAR

 
Micraster glyphus - Antediluvian
 
Cidaris baltica - Antediluvian
 
10. SPÅRFOSSIL

 
Cruziana - Antediluvian
 
Diplocraterion sp. - Antediluvian
 
Grallator (Eubrontes) cf. giganteus  - Antediluvian
 
Grallator (Eubrontes) soltykovensis  - Antediluvian
 
Grallator (Eubrontes) sp.  - Antediluvian
 
Mickwitzia monilifera - Antediluvian
 
Mickwitzia pretiosa - Antediluvian
 
Mobergella sp. - Antediluvian
 
Paleomerus hamiltoni - Antediluvian
 
Protolyellia princeps - Antediluvian
 
Rusophycus dipar - Antediluvian
 
Spatangopsis costata - Antediluvian
 
Teichichnus sp. - Antediluvian
 
Torellella laevigata - Antediluvian
 
Volbortella tenuis - Antediluvian
 
11. VÄXTER

 
Bertilanthus scanicus - Antediluvian
 
Scandianthus costatus - Antediluvian
 
Silvianthemum suecicum - Antediluvian
 
KOTTEPALMER:
 
Nilssonia polymorpha - Antediluvian
 
ORMBUNKAR:
 
Dictophyllum exile - Antediluvian
 
Dictophyllum nilssoni - Antediluvian
 
Thaumatopteris schenkii - Antediluvian